The member of the State Audit Council, Inga Vilka, is confirmed in a new position

The member of the State Audit Council, Inga Vilka, is confirmed in a new position
The member of the State Audit Council, Inga Vilka, is confirmed in a new position
--

On Monday, January 29, State Audit Council member Inga Vilka was approved as an external expert of the Audit Committee of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), taking over the duties from the previous state auditor Rolandas Irkli, the portal “Delfi” was informed by the representative of the State Audit Office (VK) Signe Znotiņa- Son-in-law.

Kā skaidroja Znotiņa-Znota, darbs Audita komitejā paredz uzraudzīt iekšējā un ārējā audita funkciju neatkarību un efektivitāti, kā arī pārskatīt OECD finansiālo stāvokli. Latvijas pārstāvis Audita komitejā tika iecelts 2022. gadā uz trīs gadu termiņu, līdz ar to Vilka OECD Audita komitejā strādās līdz 2024. gada 31. decembrim.

[–>

Kopumā OECD Audita komitejā darbojas deviņi locekļi: seši locekļi ir izvirzīti no OECD dalībvalstu pastāvīgajām delegācijām, bet trīs locekļi ir OECD dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ieteiktie eksperti, kurus ieceļ amatā rotācijas kārtībā. OECD Audita komitejā Valsts kontrole tiek pārstāvēta pirmo reizi.

[–>

OECD Audita komitejas mandāts paredz izvērtēt iekšējā un ārējā audita funkciju, izvērtēt ikgadējo darba programmu un ieviest vadības ieteikumus; pārskatīt organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī tās iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu; ieteikt Padomei uzdevumus ārējam auditoram, t.sk. lietderības revīzijas, kas jāveic ārējam auditoram. Audita komiteja sniedz arī ieteikumus un atzinumus saistībā ar ārējā auditora un iekšējā audita direktora apstiprināšanu vai atcelšanu no amata.

[–>

Vilku 2023. gada 2. februārī Saeima apstiprināja Valsts kontroles padomes locekles amatā uz otro termiņu (četriem gadiem). Vilka vada Valsts kontroles Ceturto revīzijas departamentu, kas atbild par revīzijām Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Klimata un enerģētikas un Kultūras ministrijā, kā arī vairākās centrālajās valsts pārvaldes iestādēs – Ministru kabinetā, Tiesībsarga birojā un Sabiedrības un integrācijas fondā.

[–>

Saskaņā ar Valsts kontroles likumu Valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz otru termiņu.

[–>

Valsts kontroles padomes locekles amatā Vilka stājās 2019. gada 26. martā. Kopumā Valsts kontrolē viņa strādā kopš 2017. gada. Līdzās padomes locekļa pienākumiem, kā Ceturtā revīzijas departamenta direktorei viņas uzdevums ir uzraudzīt, lai revīziju ziņojumi ir kvalitatīvi un to sagatavošana noritētu atbilstoši plānam.

[–>

Vilka ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, kur bijusi arī lektore, docente, asociētā profesore, vadījusi katedru, strādājusi pētniecībā un konsultāciju jomā, t.sk. starptautiskos projektos. Iepriekš Vilka iesaistījusies Latvijas valsts pārvaldes uzlabošanas procesos, arī darbojoties Valsts prezidenta izveidotās ekspertu grupās.

Follow “Delfi” also on Instagram or YouTube profile – join to learn the most important and interesting things first!

The content of the publication or any part of it is protected by copyright within the meaning of the Copyright Law, and its use without the permission of the publisher is prohibited. Read more here


The article is in Latvian

Tags: member State Audit Council Inga Vilka confirmed position

-

PREV The digital center invites ladies to make their own unique perfumes
NEXT Why are tick-borne encephalitis vaccines paid for in only five counties?